Sözlükte "bağışlama" ne demek?

1. Bağışlamak eylemi, affetme, af.
2. Karşılıksız verme, hibe, teberrubağışlama

Bağışlama kelimesinin ingilizcesi

n. giving, donation, endowment, act of grace, pardon, remission, largess, largesse

Bağışlama ne demek? (Ekonomi)

(Donation) Bir kimsenin veya kuruluşun malının tümünü veya bir kısmını bir başka kişi veya kuruluşa karşılıksız olarak devretmesidir. Borçlar Kanunu’na göre (m. 235) medeni haklan kullanma yetkisine sahip olan herkes bağışlama yapabilir.